Lønn

Lønn – Enkel og oversiktlig lønnsrutine! Lønn har et omfattende regelverk som stadig er i endring. Dette krever både faglig oppdatering, innkjøp og vedlikehold av lønnsprogrammer. Lofotregnskap er spesialister på lønn, og ivaretar i dag lønnsfunksjonen til svært mange av våre kunder. Vårt lønnssystem dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling innen alle bransjer.

Systemet oppfyller de krav som myndighetene stiller til både lønns- registrering, utbetaling og rapportering.

Vi kan hjelpe deg med følgende innenfor lønn:

 Utlønning

 Rapporter og statistikker

 Påleggstrekk/ inkassotrekk

 Feriepenger

 Reiseregninger, bilgodtgjørelse med mer

 Skatte og avgiftsoppgjør

 Refusjon av sykepenger

 Oppfølging av fravær/ ferie

 Tariffregulering

 Elektronisk innrapportering

 Skattetrekk og arbeidsgiveravgift, årets feriepengeutbetaling,
lønns- og trekkoppgave pr. 31.12

 Elektronisk overføring av lønn/   lønnsslipp til de ansatte

 Terminoppgaver for skattetrekk og
arbeidsgiveravgift innrapporteres elektronisk

 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende og hyggelig prat om hva vi kan bidra med på lønn for din bedrift.

Jeg vil bli kontaktet

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.