Økonomistyring

Få tidsbesparende hjelp rundt økonomistyringen. Det som skiller oss fra mange andre regnskapsbyrå er at vi alltid har fokus på økonomistyring. Vi kan ta oss av hele eller deler av økonomistyringsfunksjonen til ditt selskap, slik at du kan bruke tiden din på daglig drift av selskapet i stedet for papirarbeid, regninger og faktureringer.

 

Postadressen hos oss

Som en del av vår økonomistyringspakke tilbyr vi våre kunder å ha postadressen sin hos oss. Vi sorterer og arkiverer all post slik at du slipper å holde styr på papirflyten. Det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne regninger før de betales, enten via telefon eller ved å stikke innom kontoret vårt. All annen post kan videresendes eller hentes på vårt kontor.

 

Betaling av regninger

Å betale regninger for sent kan fort bli dyrt. Forsinkelsesgebyrer og renter påløper hver dag etter forfallsdato. Dette er helt unødvendige kostnader som vi kan hjelpe deg med å holde på et minimumsnivå. Dersom ditt selskap har stram likviditet kan vi også hjelpe deg å styre betalingene da vi vet hva som bør prioriteres.

 

Fakturering

Vi kan enten fakturere for ditt selskap eller du selv kan fakturere i vårt system. Fakturaene blir da bokført direkte i regnskapet. Vi bruker i dag et av de mest brukervennlige økonomisystemene på markedet.

 

Lønn

Vi kan kjøre lønn hver måned og ta oss av all rapportering til kemnerkontoret, samt utsending av lønnslipper. Vi tar oss også av lønns- og trekkoppgavene ved årets slutt. Vi holder selvfølgelig et høyt kompetansenivå på innberettingsreglene som endres fra år til år, slik at lønnen som blir innberettet på hver ansatt er korrekt og i henhold til de regler og satser som er gjeldende til enhver tid.

Regnskapsføring

Vi fører regnskap etter gjeldende lover og regler og sender inn de lovpålagte oppgavene innen tidsfristene. Det settes høye krav til våre ansatte slik at regnskapet blir ført og oppdatert på en effektiv måte. Vi kvalitetssikrer arbeidet hver termin før vi rapporterer videre til våre kunder – dette gjøres for å sørge for at det produktet vi leverer er korrekt og gir et riktig bilde av lønnsomheten i selskapet.

 

Purring og inkasso

Hvis du ikke ønsker å bruke tid på å gå gjennom alle utestående poster hos dine kunder og sende ut purringer, så kan vi gjøre dette for deg. Vi har et godt samarbeid med et inkassoselskap, som tar hånd om innkrevinger på en profesjonell og høflig måte. Gode inkassorutiner vil være et effektivt tiltak for å bedre likviditeten i selskapet ditt, og som kunde hos oss kan du kostnadsfritt benytte deg av disse tjenestene.

 

Klargjøring til årsoppgjør

Det er strenge dokumentasjonskrav til årsoppgjøret. Vi klargjør regnskapet og dokumenterer balansen i henhold til kravene før vi sender årsoppgjøret videre til revisor. Vi tar oss også av alle regnskapsmessige oppfølgingsspørsmål fra revisor. Fra 1. mai 2011 kan aksjeselskaper som oppfyller visse vilkår velge at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven. For de selskapene som har valgt bort revisor kan vi ta hele årsoppgjøret, ferdigstille årsregnskapet samt ordne ligningspapirer i henhold til de offentlige fristene.

 

Selvangivelse

Alle næringsdrivende må levere selvangivelse hvert år. Innsendingen har blitt mer omfattende og komplisert de siste årene, og det kommer stadig nye regler selskapene må forholde seg til. Det er forskjellige skjemaer som skal fylles ut avhengig av næring. Vi kan hjelpe deg å få sendt inn korrekte opplysninger til rett tid, slik at du får rapportert inn riktige inntekts- og skattopplysninger.

 

Jeg vil bli kontaktet

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.