Regnskapskalender

service4

To tredeler av etterskuddsskatt betales i de to første terminene, mens siste termin er avhengig av når ligning blir lagt ut, noe som vanligvis skjer i midten av oktober for AS. Forfall er min. tre uker etter utlegging.

Forfall på helgedag eller helligdag utløser automatisk utsettelse av betalingsfrist til første virkedag.

Frist for innlevering av regnskapsbilag er senest 15 dager (10 virkedager) etter periodens utløp, mens lønnsbilag er tre dager før utlønning.

 

Frister Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Terminoppgave skattetrekk og arb.giveravgift via altinn.no 16.   15.   15.   16.   17.   15.  
Bet. skattetrekk og arb.giveravgift 16.   15.   15.   16.   17.   15.  
Terminoppgave og betaling moms *   10. 12.* 10.   11.   31   10.   10.
Betaling forskuddsskatt     15.   15.       17.   15.  
Aksjonærregisteroppg. altinn   2.                    
Lønns- og trekkoppgave 31.                      
Selvang. for næringsdrivende         31.              
Årsregnskap og årsberetning           30.            
Årsregnskap/beretning Brønnøysund           30.            

* Frist for årlig mva-oppgave: 10.03 (omsetning under 1 mill)